Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm văn khá

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện thới lai - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 08:27:24