Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Chí Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bến Lức - Long An

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 10:03:13