Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tran thi thu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bac quang hà giang - Hà Giang
Thông tin chia sẻ
Vi hoan canh kho khan ạ

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-11-01 01:48:13