Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Viết Tuấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: chương mỹ - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-01 02:25:23