Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trung Hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bến Lức Long An - Long An
Thông tin chia sẻ
Vì một số hoàn cảnh gia đình nên em buột nghĩ vì vậy giờ em muốn đi học lại nhưng em hỏi nhiều trường rồi mà không ai nhận

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-01 04:05:25