Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị hà phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Nguyên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Nguyên - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-01 07:19:23