Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn hoàng triều

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-01 09:00:56