Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn văn cảnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Sadec hoặc lấp vò hoặc lai vung - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-01 10:46:32