Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Quang Tùng Lâm

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: t, x Phuớc Long, - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do vấn đề gia đình nên học xong lớp 7 không đi học được nữa

Ngày tiếp nhận
01 November 20232023-11-02 07:34:32