Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Nhớ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận nào cũng được - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
12 November 20232023-11-12 13:49:41