Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lý Thành Đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Tôi đang đi làm

Ngày tiếp nhận
12 November 20232023-11-12 18:27:41