Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Kỳ Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận bình tân hoặc quận 6 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do khi đó nhà khó khăn nên em thôi học, bây giờ đi làm kiếm được chút tiền em muốn đi học lại để có thể theo đuổi ước mơ của e

Ngày tiếp nhận
12 November 20232023-11-12 21:33:52