Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị Thuý kiều

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Buôn ma thuật - Đắk Lắk

Ngày tiếp nhận
13 November 20232023-11-13 04:22:03