Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị mỹ duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Long Xuyên, An giang - An Giang

Ngày tiếp nhận
13 November 20232023-11-13 16:13:38