Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hoàng Sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp Phú Quốc - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
cuôc sốg khó khăn ngưng học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
13 November 20232023-11-13 16:16:10