Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Mạnh Thái

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàng Mai - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
không bị gián đoạn

Ngày tiếp nhận
14 November 20232023-11-14 02:06:50