Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Thị Thanh Nhàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em muốn tìm lớp học bổ túc cấp 3 mà trong 2 năm

Ngày tiếp nhận
14 November 20232023-11-14 08:50:22