Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi phi như

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thi xã an Nhơn - Bình Định
Thông tin chia sẻ
Đang là nhân viên quản lý bảo vệ rừng

Ngày tiếp nhận
14 November 20232023-11-14 09:25:53