Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lam Phung An

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Bình , 11, 6 , 10, 5 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
15 November 20232023-11-15 02:26:43