Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Kinh môn - Hải Dương

Ngày tiếp nhận
15 November 20232023-11-15 05:52:58