Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Thị Ngọc Thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em nay đã 17 tuổi mà thật sự rất muốn được đi học lại nhưng không có trường nào còn dậy chương trình lớp 7 nữa giờ em đang không biết phải làm sao
Trước do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em buộc phải nghỉ học nhưng hiện tại em rất mong muốn được đi học

Ngày tiếp nhận
16 November 20232023-11-16 02:04:33