Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huynh Thi Yen Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: 1,3,4,5,7,8,10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia đình nói là con gái học chi nhiều nên học xong lớp 8, nhà cho nghỉ học và đi làm công nhân. Được cô giáo động viên nên em muốn hoàn thành bậc THCS . Hiện em đang thất nghiệp, chỉ đi phụ bán xe bánh mì buổi sáng và học tiếng buổi tối.

Ngày tiếp nhận
16 November 20232023-11-16 07:32:42