Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Tấn Vị

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia Đình gặp khó khăn phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp

Ngày tiếp nhận
16 November 20232023-11-16 09:13:39