Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
phạm quốc cường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: thành phố cao lãnh - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
16 November 20232023-11-16 21:15:17