Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Y nguôt niê

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyên cư mgar - Đắk Lắk
Thông tin chia sẻ
Lúc trước do hoàn cảnh khó khăn nên mới nghỉ học

Ngày tiếp nhận
17 November 20232023-11-17 17:16:32