Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Hồng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bến Cát,Bình Dương - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
17 November 20232023-11-17 18:03:41