Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LÊ QUỐC THINH

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: huện bến cát - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
18 November 20232023-11-18 02:29:29