Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Dũng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thủ đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đã học xong nghề muốn bổ túc văn hoá 4 môn

Ngày tiếp nhận
21 November 20232023-11-21 01:44:41