Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thanh Hương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thủ đức hoặc Dĩ An, Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh gia đình em có chút vấn đề bất cập nên em đã phải dừng lại việc học vào giữa năm lớp 8. Em đã chuyển đi nơi khác sinh sống nên giấy từ học bạ từ trường cũ có thể em chưa chuẩn bị đầy đủ được ạ.

Ngày tiếp nhận
21 November 20232023-11-21 04:33:14