Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng ngọc thịnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Việc gia đình

Ngày tiếp nhận
13 December 20232023-12-13 06:36:05