Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn Lai

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Bố mẹ mất sớm nên nghĩ học từ lớp 7, giờ muốn đăng ký học bổ túc để có bằng cấp 2, 3

Ngày tiếp nhận
13 December 20232023-12-13 09:42:13