Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Minh Thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Cần Giờ và Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Trước kia gia đình khó khăn nên phải nghỉ học

Ngày tiếp nhận
13 December 20232023-12-13 13:29:20