Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê thị thu trang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em bỏ học đã lâu, hiện e 19 tuổi, mong muốn học và được học ạ

Ngày tiếp nhận
13 December 20232023-12-13 15:26:42