Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê kim oanh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Phước

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Phước - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Chơn thành - Bình Phước
Thông tin chia sẻ
Hiện tại em đang đi làm nhưng vẫn muốn học thời gian sẽ không có nhiều nên em muốn học vào ban đêm mong được sự giúp đở ạ

Ngày tiếp nhận
13 December 20232023-12-13 17:13:02