Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Duy Mạnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đống Đa - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 01:08:20