Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Tú Minh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Q1 ,Q 11, Q5 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình đã học hết lớp 7 , chỉ mong muốn tìm học trường học lại lớp bổ túc lớp 6.

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 04:01:10