Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị minh quân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Kiên giang - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh khó khăn không thể đi học trực tiếp.học online được không?

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 04:07:33