Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đinh Hồng Thái

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quân 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hồi đó ham chơi , nên bỏ lỡ việc tập

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 13:54:04