Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Dung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hòa Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hòa Bình - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tân lạc - Hòa Bình
Thông tin chia sẻ
Công việc khó khăn mình muốn học tiếp cấp 3

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 14:15:05