Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tân Phú, Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Nghỉ học hơn 30 năm vì khi đó không hiểu tầm quan trọng của việc học, hơn nữa nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 14:25:21