Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Kim Anh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tân Hiệp - Kiên Giang

Ngày tiếp nhận
14 December 20232023-12-14 15:13:15