Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thuỳ Dung

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
15 December 20232023-12-15 01:36:03