Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng quốc Hân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Ngãi

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Ngãi - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tp quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Ngày tiếp nhận
15 December 20232023-12-15 03:26:38