Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Trà Giang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận Cẩm lệ - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Vì hoàn cảnh em phải dừng việc học . Em rất muốn được được học lại , mong được trung tâm hỗ trợ .

Ngày tiếp nhận
29 January 20242024-01-29 15:36:41