Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hải

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Yên Phong - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
29 January 20242024-01-29 15:43:13