Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Tùng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Phong Điền - Thừa Thiên - Huế
Thông tin chia sẻ
Do kinh tế khó khăn và lúc còn trẻ chauw suy nghĩ thấu đáo , nay đi làm mong muốn học bổ túc , để học lên Đại học nâng cao kiến thức chuyên môn , để đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại , và tương lai sau này .

Ngày tiếp nhận
30 January 20242024-01-30 14:21:39