Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần như ý

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hòa Bình - Bạc Liêu

Ngày tiếp nhận
30 January 20242024-01-30 14:28:43