Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
TRẦN NGỌC TÂM

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hóc Môn, Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đã tốt nghiệp THCSn học hết lớp 10, hiện tại đang đi làm nên chỉ có thể học buổi tối

Ngày tiếp nhận
30 January 20242024-01-30 15:21:19