Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị hương quế

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
31 January 20242024-01-31 10:06:11