Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Tuyết Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Phường Uyên Hưng, Tân Uyên - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em phải đi làm nên khó cho việc học tiếp nên cần một lớp học 12 vào buổi tối để học cho hoàn thiện chương trình cấp 3

Ngày tiếp nhận
31 January 20242024-01-31 10:31:30